BORANG PENGISYTIHARAN KESIHATAN KEMASUKAN KE NEGERI SABAH (HDF)

HEALTH DECLARATION FORM ON ENTRY INTO SABAH (HDF)

PERINGATAN

Sila lengkapkan borang ini dengan jujur. Anda boleh didakwa sekiranya gagal mengisi borang ini atau memberi maklumat palsu di bawah AKTA 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988

(Please fill up the Health Declaration Form TRUTHFULLY. If you fail to do so you can be charged under ACT 342 Prevention and Control Of Infection Diseases 1988)

Anda dinasihatkan melengkapkan borang ini dalam lingkungan 12 jam sebelum tiba di negeri Sabah.
(You are advised to complete this form within 12 hours before entering Sabah)

MAKLUMAT PERIBADI
(Personal Details)
Klik tahun untuk pilih tahun lain (Click 'Year' to select other years)

MAKLUMAT PERJALANAN
(Travel Details)

Senarai perjalanan anda (Your travel list):
-Tiada- (None)


Captcha *: 

PENGAKUAN:
"Dengan ini saya mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan di atas adalah benar"
(I declare that all the information given above is true)

PENTING:
"Anda perlu membuat Penilaian Risiko selepas menghantar Borang Pengisytiharan Kesihatan"
(You have to complete Risk Assessment after submitting Health Declaration Form)